Ceník

Ceník pozemků Brandýsek

Cena

Záloha/rezervace

Výsledná cena

Základní cena

1 990 Kč/m2

50 000 Kč při podpisu rezervační smlouvy

1 990 Kč/m2

Cenově zvýhodněné pozemky*

Parcela číslo

Jednorázová sleva ve výši

7.

25 000 Kč

10.

11.

12.

13.

14.

17.

*Informace: Jedná se o pozemky, které jsou dle báňského posouzení zatříděny do III. skupiny stavenišť, kde je doporučeno realizovat zpevněnější základovou desku viz info níže (jedná se však pouze o doporučení).

(Rozdíl oproti běžnému stavebnímu řešení - základové pasy z prostého betonu + armovaná roznášecí deska - se navrhuje promovaný základový pas. V této variantě je možné snížit vyztužení roznášecí desky, ale do základových pasů se vloží horní a spodní výztuž propojená třmínky. Toto řešení nezvyšuje použité množství betonu, které bude stejné jako u běžného staveniště, zvýší se jen podíl vyztužení.)

Možnost financování

Financování našich pozemků Vám pomůže zajistit:
Lenka Flégrová
e-mail: lflegrova@bnu.cz
mobil: 606 766 914