Parcelace

1. etapa

  Plánované dokončení: do 31. 12. 2016

Stav rezervací

Číslo Rozloha Stav Poznámka
1. 1592 m2 Prodaný
2. 1370 m2 Prodaný
3. 1326 m2 Prodaný
4. 842 m2 Prodaný
5. 825 m2 Prodaný
6. 884 m2 Prodaný
7. 945 m2 Prodaný
8. 890 m2 Prodaný
9. 873 m2 Prodaný


Etapa 1

2. etapa

  Plánované dokončení: do 31. 12. 2018

Stav rezervací

Číslo Rozloha Stav Poznámka
10. 926 m2 Prodaný
11. 1028 m2 Prodaný
12. 1016 m2 Zarezervovaný
13. 974 m2 Zarezervovaný
14. 1061 m2 Prodaný
15. 914 m2 Zarezervovaný
16. 954 m2 Zarezervovaný
17. 1033 m2 Zarezervovaný
18. 865 m2 Prodaný
19. 943 m2 Zarezervovaný
20. 1037 m2 Prodaný


Etapa 2